Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23506
Title: Tại sao Mác đúng? (Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2018)
Authors: Nguyễn, Văn Trường
Keywords: Tại sao
Mác đúng
Hiệu đính được xuất bản bởi Nxb Lý luận chính trị
Hà Nội 2018
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 289 .- Tr.87-88
Abstract: Cuốn sách “Tại sao Mác đúng?” của tác giả Terry Eagleton được tập thể tác giả: Ths Đinh Xuân Hà; Phương Sơn dịch; 1. PGS, TS. Lê Văn Toan; 2. Ths. Đinh Xuân Hà và 3. Ths. Nguyền Thị Phương Thảo tổ chức dịch và hiệu đính được xuất bản bởi Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23506
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
847.4 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.