Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23506
Nhan đề: Tại sao Mác đúng? (Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2018)
Tác giả: Nguyễn, Văn Trường
Từ khoá: Tại sao
Mác đúng
Hiệu đính được xuất bản bởi Nxb Lý luận chính trị
Hà Nội 2018
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 289 .- Tr.87-88
Tóm tắt: Cuốn sách “Tại sao Mác đúng?” của tác giả Terry Eagleton được tập thể tác giả: Ths Đinh Xuân Hà; Phương Sơn dịch; 1. PGS, TS. Lê Văn Toan; 2. Ths. Đinh Xuân Hà và 3. Ths. Nguyền Thị Phương Thảo tổ chức dịch và hiệu đính được xuất bản bởi Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2018.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23506
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
847.4 kBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.