Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23507
Title: Đại thắng mùa xuân năm 1975 - Thắng lợi của tư tưởng nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh
Authors: Đặng, Công Thành
Keywords: Mùa xuân 1975
Nghệ thuật quân sự
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 290 .- Tr.3-8,29
Abstract: Chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam thường phải đối đầu với các thế lực thực dân, đế quốc có tiềm lực quân sự mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Để giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến này, không thể chỉ dựa vào ý chí mà phải có lối đánh rất tài giỏi; quyết đánh, nhưng lại phải biết cách đánh và biết thắng bằng nghệ thuật của chiến tranh nhân dân. Hơn 40 năm đã đi qua nhưng những giá trị to lớn về phương diện nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vẫn đang là vấn đề có tính thời sự sâu sắc, tiếp tục được các học giả, các nhà khoa học quân sự trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu một cách nghiêm túc, khoa học dưới những góc độ tiếp cận khác nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23507
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.