Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23532
Title: Quyền trẻ em trong các bản hiến pháp Việt nam
Authors: Nguyễn, Thị Yến
Keywords: Hiến pháp
Quyền trẻ em
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.53-60
Abstract: Trong một Nhà nước dân chủ, quyền con người nói chung và quyền trẻ em nói riêng luôn chiếm một vị trí trung tâm. Trẻ em luôn là đối tượng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội. Điều này được khẳng định bằng việc Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em. Nhìn nhận được vấn đề này, các bản Hiến pháp Việt Nam đều ghi nhận và bảo đảm quyền trẻ em một cách tối đa. So với các bản Hiến pháp trước thì Hiến pháp 2013 đã có sự kế thừa có chọn lọc và ghi nhận quyền trẻ em ở một tầm cao mới. Qua bài viết này, tác giả hy vọng sẽ mang lại cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về quyền trẻ em trong các bản Hiển pháp, đặc biệt là hiến pháp năm 2013.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23532
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.