Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23534
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Bình-
dc.contributor.authorCung, Thị Ngọc-
dc.date.accessioned2020-04-22T09:35:50Z-
dc.date.available2020-04-22T09:35:50Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0868-3492-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23534-
dc.description.abstractĐể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị (2014), một trong những nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện là phải đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, đề cao tự học, chú trọng thống nhất giữa lý luận với thực tiễn thông qua việc vận dụng lý luận vào giải quyết tình huống thực tiễn. Bài viết này dựa trên cách tiếp cận của khoa học giáo dục để phân tích sự cần thiết và những kinh nghiệm thực tiễn trong đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn Triết học Mác - Lênin, Chương trình Cao cấp lý luận chính ở Học viện Chính trị Khu vực I hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.67-73,94-
dc.subjectCao cấp lý luậnvi_VN
dc.subjectĐổi mớivi_VN
dc.subjectGiảng dạy và học tậpvi_VN
dc.subjectHọc viện Chính trị Khu vực Ivi_VN
dc.subjectTriết học Mác - Lêninvi_VN
dc.titleĐổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môm triết học Mác - Lênin , chương trình cao cấp lý luận chính trị tại học viện chính trị khu vực Ivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.