Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23538
Title: Tìm hiểu mô hình tổ chức Đảng Đoàn, ban cán sự đảng hiện nay
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Keywords: Đảng đoàn
Ban cán sự đảng
Mô hình
Bộ máy
Tổ chức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.95-100
Abstract: Nghiên cứu mô hình của các tổ chức trong hệ thống bộ máy của Đảng, trong đó có mô hình đảng đoàn, ban cán sự đảng là vấn đề cần thiết để có thêm cơ sở khoa học trong việc củng cố, kiện toàn và đổi mới tổ chức bộ máy của Đảng cho phù hợp với tình hình hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23538
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
948.38 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.