Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23539
Nhan đề: Việt Nam trong cục diện châu Á - Thái Bình Dương hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Hà
Từ khoá: Cục diện khu vực
Tác động
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 294 .- Tr.15-22
Tóm tắt: Bước vào những thập niên đầu thế kỷ XXI, cùng với sự dịch chuyển quyền lực thế giới từ Tây sang Đông, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang có nhiều sự thay đổi sâu sắc. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, thúc đẩy đan xen lợi ích, thực hiện can thiệp linh hoạt hơn, kiềm chế, ngăn chặn lẫn nhau để tạo dựng vị thế. Cục diện khu vực đã và đang có những tác động sâu sắc, đa chiều, cả thời cơ và thách thức đan xen đối với sự phát triển của Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23539
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.