Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23548
Title: Công tác kết nạp đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số huyện Điện Biên một số kinh nghiệm từ thực tiễn
Authors: Văn, Đức Mạnh
Keywords: Công tác kểt nạp đảng viên
Dân tộc thiểu sổ
Kinh nghiệm
Đảng bộ
Chi bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 294 .- Tr.83-88
Abstract: Điện Biên là huyện giáp biên giới Việt - Lào, thuộc tỉnh Điện Biên, có vị trí địa lý nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam. Nơi đây hội tụ nhiều dân tộc, lưu giữ và phát triển văn hóa nghệ thuật các dân tộc khá phong phú, tiêu biểu cho các dân tộc vùng Tây Bắc nước ta. Với đặc thù như vậy, công tác kết nạp đảng viên cho đồng bào các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, luôn được Đảng bộ huyện quan tâm, lãnh đạo. Nhiệm kỳ 2011 - 2015, Đảng bộ huyện Điện Biên đã kết nạp đảng viên là đồng bào các dân tộc thiểu số tăng hơn so với các nhiệm kỳ trước, bước đầu rút ra được một số kinh nghiệm thực tiễn bổ ích, có thể vận dụng cho các nhiệm kỳ tiếp theo của Đảng bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23548
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.