Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23550
Title: Đánh giá tổng hợp về đặc tính và khả năng sử dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện đốt than ở Việt Nam
Authors: Trương, Duy Nghĩa
Keywords: Tro xỉ
Nhà máy nhiệt điện đốt than
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 142 .- Tr.8-10
Abstract: Ngày 20.6.2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Sản xuất vật liệu xây dựng từ tro xỉ”. Tại hội nghị, EVN đã có báo cáo tổng hợp về đặc tính và sử dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện đốt than (NMNĐT) thuộc EVN. Các doanh nghiệp lớn về sử dụng tro xỉ làm vật liệu xây dựng (VLXD) đã có báo cáo bổ sung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23550
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.