Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23551
Title: Xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó khăn tỉnh Bạc Liêu - thực trạng và giải pháp
Authors: Cao, Xuân Thu Vân
Keywords: Phát triển
Giáo viên
Mầm non
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 452 .-Tr.6-9
Abstract: Bài viết đề cập những vấn đề thực trạng và đặt ra yêu cầu, đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó khăn tỉnh Bạc Liêu phù hợp với mục tiêu, giải pháp thực hiện chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh và điều kiện đặc thù vùng miền; đảm bảo sự phát triển hợp lí về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ; phát huy tính sáng tạo, sự chủ động và khả năng tự hoàn thiện phẩm chất, năng lực của giáo viên vùng khó khăn ở tỉnh Bạc Liêu trong hoạt động nghề nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23551
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.