Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23554
Title: Truyền thông về BHXH, BHYT trong tình hình mới
Authors: Phạm, Quý Trọng
Keywords: Chính sách bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
An sinh xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.74-75
Abstract: Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với vai trò là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia đang ngày càng khẳng định vai trò trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa xứng tầm với vai trò, nhiệm vụ của ngành BHXH.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23554
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.