Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23555
Title: Một số biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên ở Trường Sĩ quan Pháo binh hiện nay
Authors: Phạm, Mạnh Hùng
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Biện pháp
Trường Sĩ quan Pháo Binh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 452 .-Tr.15-17,9
Abstract: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong thực tiễn cuộc sống và trong lĩnh vực quân sự, một vấn đề đặt ra là phải nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở các học viện, nhà trường trong Quân đội nói chung và Trường Sĩ quan Pháo binh nói riêng. Bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên ở Trường Sĩ quan pháo binh hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23555
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.