Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23556
Title: Công tác xã hội đối với học sinh trung học cơ sở nghiện Internet tại tỉnh Bình Định
Authors: Nguyễn, Văn Nga
Keywords: Học sinh
Trung học cơ sở
Nghiện internet
Công tác xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 452 .-Tr.24-31
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng các hoạt động công tác xã hội trong trợ giúp học sinh trung học cơ sở và bước đầu cho thấy, các hoạt động được triển khai khá tốt, mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần can thiệp/trị liệu và phòng ngừa giảm thiểu tác động tiêu cực đối với những trường hợp có biểu hiện nghiện internet.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23556
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.