Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23559
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phương pháp sấy đến chất lượng tôm thẻ chân trắng khô
Authors: Lê, Như Chính
Nguyễn, Nguyên An
Phạm, Văn Tùy
Keywords: Phương pháp sấy
Tôm thẻ chân trắng khô
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 142 .- Tr.16-20,32
Abstract: Bài báọ trình bầy các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của một số phương pháp sấy đến chất lượng tôm thẻ chân trắng khô. Theo đó, phương pháp sấy bằng bơm nhiệt kết hợp với bức xạ hồng ngoại có tốc độ sấy cao nhất, đạt 21,2 %/h; Điểm chất lượng cảm quan lớn nhất, đạt 18,74 điểm; Tỷ lệ hút nước phục hồi đạt 93,77 %; Lực kháng cắt đạt 11 N mức nhỏ nhất trong các phương pháp sấy được thử nghiệm; Kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh không phát hiện các tác nhân gây hại cho sức khoẻ như: Ecoli, Samonella và nấm mốc. Như vậy, phương pháp sấy bằng bơm nhiệt kết hợp với hồng ngoại cho chất lượng tôm khô tốt nhất và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. .
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23559
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.