Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23563
Title: Một số nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông hiện nay
Authors: Nguyễn, Quang Thuận
Keywords: Nguyên tắc
Ứng dụng công nghệ thông tin
Giáo dục công dân
Năng lực
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 452 .-Tr.61-65
Abstract: Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đã được các cấp quản lí, giáo viên bộ môn quan tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bộ môn hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu chung của việc đổi mới GD-ĐT. Bài viết xác định một số nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23563
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.