Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23586
Title: Sức sống bền lâu của kịch Lưu Quang Vũ
Authors: Ngô Thảo
Keywords: Kịch
Lưu Quang Vũ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 8 .- Tr.7-14
Abstract: Sinh thời Lưu Quang Vũ từng nghĩ: Những đám hội này, chỉ một lần tôi được hát/ Chỉ sống một cuộc đời giữa vô cùng năm tháng/ Chỉ một lần gặp bạn, bạn yêu thương! Chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn. Chứng kiến Hội thảo kỷ niệm 70 năm sinh và 30 năm mất ngay trên quê hương, hẳn người tự nhận "khổ đau dẫu nhiều, tôi chọn niềm vui đã thấy mãn nguyện. Góp thêm một tiếng nói khẳng định những đóng góp lớn lao của tác giả vào văn học nước nhà những năm cuối thế kỷ XX, tôi chỉ xin nêu vài thiển ý lý giải sức sống bền lâu của một số vở kịch của Lưu Quang Vũ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23586
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.13 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.