Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23599
Title: Chiến tranh và thân phận con người: Sự gặp gỡ giữa Lưu Quang Vũ với Trịnh Công Sơn
Authors: Mai, Bá Ấn
Keywords: Chiến tranh
Thân phận con người
Sự gặp gỡ
Lưu Quang Vũ
Trịnh Công Sơn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu văn học;Số 8 .- Tr.15-26
Abstract: Khi cảm nhận về chiến tranh và con người trong chiến tranh, độc giả dễ nhận ra sự đồng điệu, gặp gỡ giữa hai tâm hồn nghệ sĩ lớn này, nhất là ý thức hòa giải, tinh thần hòa hợp được nảy sinh từ rất sớm - ngay trong lúc cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra mà hai người đang đứng ở hai đầu cuộc chiến tranh ấy.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23599
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.