Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23603
Title: Một số vấn đề lí luận về biểu hiện trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông
Authors: Phan, Diệu Mai
Keywords: Trầm cảm
Học sinh trung học phổ thông
Trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 454 .-Tr.25-29
Abstract: Bài viết đề cập tới khái niệm trầm cảm, một số đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở; khái niệm trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông, biểu hiện trầm cảm của học sinh trung học phổ thông: ở mặt nhận thức, cảm xúc, hành vi, sinh lí. Từ đó, góp phần giúp người lớn nhanh chóng phát hiện và tìm cách giúp đỡ học sinh trung học phổ thông bị trầm cảm, giảm bớt thất bại trong học tập và cuộc sống cho trẻ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23603
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.9 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.