Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23604
Title: Quản lý bùn đáy tại Búng Bình Thiên, An Giang
Authors: Trương, Hoàng Đan
Nguyễn, Thái Bình
Đặng, Thành Nhựt
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Quản lý bùn đáy Búng Bình Thiên, An Giang’’ được nghiên cứu vào 2 đợt từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2019 tại Búng Bình Thiên, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng bùn đáy thông qua việc phân tích các chỉ tiêu chất hữu cơ (CHC), tổng đạm (TN) và tổng lân (TP). Từ đó, so sánh có hay không sự khác biệt chất lượng bùn đáy vào mùa khô và mùa mưa. Bên cạnh, còn nghiên cứu mức độ bồi lắng bùn đáy và đo độ dày lớp bùn nhằm tính toán được lượng bùn tích tụ cũng như tính thể tích không gian cần thiết để nạo vét. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng bùn đáy vào 2 mùa ở khu vực khảo sát thuộc dạng ô nhiễm hữu cơ vừa (trung bình là 3,54 ± 1,54% vào mùa khô) do nguồn thải từ các hộ dân sống xung quanh Búng. Hàm lượng CHC, TN, TP ở các vị trí trong Búng lần lượt là: 4.05%, 2.4% và 0.06% có sự khác biệt so với hàm lượng chất dinh dưỡng ở khu vực ngoài Búng lần lượt là: 1.65%, 0.93% và 0.044%. Kết quả đo đạc độ sâu lớp bùn có thể nạo vét nằm trong khoảng 20cm – 214cm và uớc tính tổng trữ lượng bùn đáy mà thủy vực đang chứa vào khoảng 2,66 – 3,23 triệu m3 bùn đáy ướt. Cần sớm có kế hoạch nạo vét bùn Búng Bình Thiên để mở rộng không gian trữ nước cũng như cải thiện chất lượng nước của Búng. Từ khóa: bùn đáy, Búng Bình Thiên, bùn lắng, bẫy bùn
Description: 75 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23604
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.35 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.