Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23605
Title: Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học ở trường phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
Authors: Nguyễn, Văn Khôi
Keywords: Tích hợp
Giáo dục hướng nghiệp
Giáo dục phổ thông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 454 .-Tr.30-34
Abstract: Giáo dục hướng nghiệp là một hoạt động quan trọng ở trường phổ thông nhằm giúp phân luồng học sinh, giúp học sinh lựa chọn được ngành nghề phù hợp. Trong đó, một trong các con đường được xác định để thực hiện hoạt động này là thông qua dạy học các môn học. Từ việc lựa chọn các khái niệm/thuật ngữ liên quan, phân tích đặc điểm và cơ sở của việc tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông, bài viết đề xuất một số biện pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23605
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.