Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23609
Title: Đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Tây Bắc
Authors: Điêu, Thị Tú Uyên
Keywords: Đổi mới
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Sinh viên
Giáo dục mầm non
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 454 .-Tr.35-39
Abstract: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non là một hoạt động đặc biệt quan trọng trong đào tạo giáo viên mầm non. Bài viết trình bày một số đề xuất đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Tây Bắc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo giáo viên mầm non của Trường, trang bị cho sinh viên kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp vững vàng để các em có thể đảm nhận tốt công việc sau khi ra trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23609
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.