Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23619
Title: Một số nhầm lẫn về định luật nhiệt động 1 trong nhiệt kỹ thuật
Authors: Nguyễn, Văn Quế
Vũ, Văn Chiên
Keywords: Nhiệt kỹ thuật
Định luật nhiệt động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 142 .- Tr.21-25
Abstract: Bài báo nêu một số điểm nhầm lẫn, thiếu chính xác về định luật nhiệt động 1 trong các giáo trình Nhiệt kỹ thuật ở Việt Nam. Dựa trên kiến thức của Cơ học môi trường liên tục và công cụ toán học chặt chẽ, đã chỉ ra rằng, định luật trên không phải là hệ quả của định luật bảo toàn năng lượng. Không những thế, trong nhiều trường hợp, cần sử dụng đồng thời cả 2 định luật. Các kết luận được minh họa bởi 2 ví dụ cụ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23619
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.