Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2361
Title: Kiến thức và thái độ về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng thực phẩm đường phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017 =
Other Titles: Food safety knowledge and attitudes of street food consumers in Hau Giang province, Vietnam 2017
Authors: Lê, Vĩnh Hòa
Tống, Thị Ánh Ngọc
Lê, Nguuyễn Đoan Duy
Nguyễn, Văn Lành
Keywords: An toàn thực phẩm
Kiến thức
Người tiêu dùng
Thái độ
Thực phẩm đường phố
Tỉnh Hậu Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 329 .- Tr.25-33
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá kiến thức và thái độ của người tiêu dùng thực phẩm đường phố tại địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tổng cộng gồm có 400 đối tượng là những người tiêu dùng từ 8 địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nhìn chung, người tiêu dùng có kiến thức và thái độ về an toàn thực phẩm đạt mức khá. Đối với kiến thức về an toàn thực phẩm, người tiêu dùng đạt mức trung bình và kém, tương ứng là 48,25% và 22,25%. Ngược lại, người tiêu dùng có nhận thức tốt hơn về an toàn thực phẩm, cụ thể đạt mức tốt 52% và mức trung bình 40,75%. Kiến thức và thái độ của người tiêu dùng không bị ảnh hưởng bởi địa bàn điều tra cũng như giới tính của người tiêu dùng (p > 0,05). Tuy nhiên, độ tuổi, trình độ, thu nhập, đào tạo về an toàn thực phẩm và tình trạng hôn nhân có ảnh hưởng đến kiến thức và thái độ về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng (p < 0,05). Phần lớn người tham gia nghiên cứu này đều dưới 45 tuổi (chiếm 91,25%) và chưa được đào tạo về an toàn thực phẩm (86%). Mặt khác, đa số người tiêu dùng không biết các tác nhân gây ngộ độc thực phẩm từ vi khuẩn gây bệnh như Staphylococcus (69%), Salmonella (63%) và Escherichia coli (60%). Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở có thể được sử dụng để xây dựng chiến lược và hành động phù hợp nhằm cải thiện an toàn thực phẩm đường phố nói chung và nhận thức của người tiêu dùng tại Hậu Giang nói riêng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2361
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.201.94.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.