Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23622
Title: Khung năng lực nghề nghiệp cho học viên trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Authors: Nguyễn, Văn Hiệp
Keywords: Năng lực
Năng lực nghề nghiệp
Khung năng lực
Phòng cháy chữa cháy
Cứu nạn cứu hộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 455 .-Tr.24-28
Abstract: Khung năng lực nghề nghiệp Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mô tả các năng lực cần thiết phù hợp đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khung năng lực nghề nghiệp này bao gồm các chỉ số, tiêu chuẩn thực hiện công việc có thể đo lường và quan sát được, là cơ sở khoa học, có tác dụng định hướng hoạt động dạy học ở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho học viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23622
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.