Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23623
Title: Cuộc sống và kịch phẩm: Từ Tạ Đình Đề đến Hoàng Việt trong Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ
Authors: Lưu, Khánh Thơ
Keywords: Cuộc sống
Tạ Đình Đề
Tôi và chúng ta
Lưu Quang Vũ
Kịch phẩm
Hoàng Việt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 8 .- Tr.27-34
Abstract: Không phải chỉ sau này, khi Tạ Đình Đề đã được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và Huân chương Độc lập hạng 3 mà ngay từ thời gian khó, oan nghiệt đó Lưu Quang Vũ đã coi ông là anh hùng của người lao động, một con người đi trước thời đại. Đồng nghiệp thân thiết của Lưu Quang Vũ đều biết rằng vở kịch Tôi và chúng ta có tên gọi ban đầu là Người đi trước. Hiện tượng Tạ Đình Đề tương tự như trường hợp Kim Ngọc trong nông nghiệp. Ông đã là một nguyên mẫu sinh động để Lưu Quang Vũ xây dựng nên nhân vật Hoàng Việt trong vở kịch Tôi và chúng ta nổi tiếng lúc bấy giờ, và vẫn còn tính thời sự cho đến ngày hôm nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23623
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.