Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23624
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Văn Cảnh
Keywords: Sự hài lòng
Phục vụ đào tạo
Sinh viên
Đại học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 455 .-Tr.29-34,42
Abstract: Bài viết đề cập các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp và đo lường mức độ tác động của từng nhân tố. Bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích nhân tố khám khá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính, nghiên cứu đã xác định được 4 yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với các hoạt động phục vụ đào tạo, trong đó, ba yếu tố có tác động rất mạnh là: các dịch vụ hỗ trợ; cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên. Yếu tố môi trường tâm lí - xã hội có ảnh hưởng không cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23624
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.