Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23626
Title: Một số vấn đề về dạy học tích hợp trong môn Toán ở trường tiểu học
Authors: Đỗ, Tiến Đạt
Trần, Thúy Ngà
Keywords: Tích hợp
Dạy học tích hợp
Môn Toán
Phát triển năng lực
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 455 .-Tr.39-42
Abstract: Dạy học tích hợp là xu hướng tiên tiến của giáo dục thế giới. Dạy học tích hợp cũng là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để hình thành và phát triển năng lực của học sinh, thông qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình GDPT mới. Do đó đối với nhà trường phổ thông hiện nay, dạy học tích hợp là vấn đề cần được nghiên cứu sâu sắc và triển khai hiệu quả. Bài viết đề cập các vấn đề: quan niệm, các hình thức và cấp độ của việc dạy học tích hợp trong môn Toán nói chung và môn Toán Tiểu học nói riêng. Từ đó đề xuất một số biện pháp thực hiện quan điểm “tích hợp” trong dạy học môn Toán Tiểu học theo tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23626
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.