Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23630
Nhan đề: Xác định và thực hiện mục tiêu chiến lược thu hút sinh viên quốc tế của Malaysia bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Tác giả: Trần, Văn Hùng
Từ khoá: Giáo dục đại học
Mục tiêu chiến lược
Sinh viên quốc tế
Malaysia
Bài học kinh nghiệm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 455 .-Tr.61-64
Tóm tắt: Thu hút sinh viên quốc tế là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của Kế hoạch chiến lược Giáo dục đại học Quốc gia Malaysia giai đoạn 2007 đến sau năm 2020. Sự thành công trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược này đã góp phần đưa Malaysia trở thành một trong những quốc gia thu hút sinh viên quốc tế hàng đầu thế giới. Bài viết nghiên cứu việc xác định và quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược thu hút sinh viên quốc tế của Malaysia từ năm 2007 đến nay, từ đó rút ra những gợi ý chính sách và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23630
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.