Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23636
Title: Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm chuối xiêm trong tiêu thụ nội địa tại tỉnh Cà Mau
Authors: Huỳnh, Đình Tuân
Nguyễn, Hữu Tâm
Keywords: Chuỗi giá trị
Chuối xiêm
Tỉnh Cà Mau
Liên kết chuỗi giá trị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 02(68) .- Tr.22-27
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích chuỗi giá trị sản phẩm chuối nội địa tỉnh Cà Mau. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ khảo sát 383 đối tượng, bao gồm: nông hộ, thu gom, vựa, thương lái, cơ sở chế biến, công ty thương mại, thương lái đường dài, bán sỉ/bán lẻ, người tiêu dùng và các nhà hổ trợ,...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23636
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.