Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23640
Nhan đề: Các yếu tố tác động đến lập kế hoạch ngân sách của các đơ vị công lập tại thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Lê Hoài Khanh
Từ khoá: Thông tin bất đối xứng
Tham gia lập kế hoạch ngân sách
Áp lực ngân sách
Kẽ hở ngân sách
Khả năng phát hiện kẽ hở ngân sách
Đơn vị công lập
Cần Thơ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 02(68) .- Tr.39-44
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu phân tích các nhân tố tắc động đến lập kế hoạch ngân sách tại các đơn vị công lập trên địa bàn thành phố cần Thơ. Mô hình nghiên cứu gồm 5 nhân tố. Cụ thể, tác giả cho rằng 4 nhân tố gồm: Tham gia vào kế hoạch ngân sách, Áp lực ngân sách, Thông tin bất đối xứng, Khả năng phát hiện kẽ hở là các nhân tố độc lập tác động đến nhân tố phụ thuộc là kẽ hở ngân sách.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23640
ISSN: 1859-025X
Bộ sưu tập: Khoa học Cần Thơ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.