Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23641
Title: Pháp luận về quản lý thuế - Thực trạng và hướng hoài thiện
Authors: Phạm, Hồ Việt Anh
Lê, Thị Trúc Phương
Keywords: Quản lý thuế
Luật quản lý thuế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: KH&CN-Cần Thơ;Số 02(68) .- Tr.45-48
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện để phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về công tác quản lý thuế qua đó đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý thuế nhằm đáp ứng được yêu cầu cải cách thuế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế cũng như yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23641
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
803.7 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.