Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23643
Title: Tín ngưỡng thờ cọp ở các ngôi đình tại Cần Thơ
Authors: Trần, Phỏng Diều
Keywords: Tín ngưỡng
Ngôi đình
Cần Thơ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 02(68) .- Tr.51-55,60
Abstract: Cọp là con vật được thờ phổ biến trong các ngôi đình ở cần Thơ. Có thể nói, hầu như không có ngôi đình nào ở Cần Thơ không có miếu hay tran thờ cọp. Đây chính là kết quả ứng xử của con người đối với tự nhiên trong buổi đầu đặt chân đến vùng đất mới. Bởi vì trong lúc vào đây khai khẩn đất hoang, các bậc tiền nhân đã phải đối mặt với không chỉ rừng rậm hoang vu; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt mà còn đối mặt với đầy thú dữ. Trong các loài thú dữ ở đây thì cọp trên bờ và sấu dưới sông là hai con vật nguy hiểm nhất đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm thức của người dân nơi đây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23643
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.