Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23645
Title: Liên kết xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long
Keywords: Liên kết xây dựng
Hệ sinh thái khởi nghiệp
Sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 02(68) .- Tr.59-60
Abstract: Đó là chủ đề của Hội thảo diễn ra ngày 26/7 vừa qua tại thành phố Cần Thơ do Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP. Cần Thơ phối hợp với Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Saigon Innovation Hub thuộc Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23645
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
412 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.