Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23648
Title: Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Phát triển toàn diện, hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Bảy
Keywords: Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030
Phát triển toàn diện
Hiệu quả
Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 10 .- Tr.8-10
Abstract: Cuối tháng 8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1068/ QD-TTg phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành một chiến lược mang tầm quốc gia về SHTT, đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực SHTT, khẳng định SHTT là công cụ quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23648
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
625.36 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.