Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23657
Title: Mô hình quản trị tinh gọn "Made in Vietnam": Công cụ hữu ích cho doanh nghiệp Việt
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Mô hình quản trị tinh gọn Made in Vietnam
Công cụ hữu ích
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 10 .- Tr.33-35
Abstract: Quản trị tinh gọn (QTTG) là một khái niệm đề cập đến tư duy quản trị tạo ra lợi nhuận/giá trị gia tăng cho doanh nghiệp (DN) bằng cách dùng trí tuệ của con người để cắt giảm tối đa chi phí lãng phí. Trên thế giới hiện có nhiều mô hình QTTG như 5S, Kaizen... Tuy nhiên, việc áp dụng các mô hình “ngoại” này vào các DN Việt Nam lại không đem lại kết quả như mong muốn do khác biệt về văn hóa. Từ thực tiễn đó, PGS.TS Nguyễn Đăng Minh - Trường Đại học Kinh tế, đại học Quốc gia Hà Nội và nhóm nghiên cứu của mình đã phát triển mô hình QTTG “Made in Vietnam”. Mô hình hiện đã được áp dụng cho một số DN của Việt Nam và khẳng định được hiệu quả bước đầu. Có thể coi mô hình này là công cụ quản trị hữu ích cho DN Việt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23657
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
688.91 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.