Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23660
Title: Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh: 15 năm xây dựng và phát triển
Authors: Dương, Hoa Xô
Keywords: Trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh
15 năm xây dựng và phát triển
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 10 .- Tr.43-45
Abstract: Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, UBND Thành phố, tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn thách thức để từng bước đưa Trung tâm phát triển ngày càng vững mạnh, tiền phong trong công tác nghiên cứu - triển khai CNSH, phấn đấu trở thành trung tâm CNSH tầm cỡ quốc gia và khu vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23660
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
593.24 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.