Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23660
Nhan đề: Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh: 15 năm xây dựng và phát triển
Tác giả: Dương, Hoa Xô
Từ khoá: Trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh
15 năm xây dựng và phát triển
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 10 .- Tr.43-45
Tóm tắt: Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, UBND Thành phố, tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn thách thức để từng bước đưa Trung tâm phát triển ngày càng vững mạnh, tiền phong trong công tác nghiên cứu - triển khai CNSH, phấn đấu trở thành trung tâm CNSH tầm cỡ quốc gia và khu vực.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23660
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
593.24 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.