Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23669
Title: Sản xuất nhiên liệu từ quang hợp nhân tạo
Authors: Nguyễn, Đức Minh
Keywords: Sản xuất nhiên từ quang hợp nhân tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 10 .- Tr.58-60
Abstract: Các nhà khoa học đang nuôi tham vọng và ráo riết chạy đua vào một địa hạt nghiên cứu rất “nóng” đó là khai thác ánh sáng mặt trời như một nguồn nguyên liệu đầu vào vô hạn, đồng thời sử dụng chính lượng khí nhà kính carbon dioxide (C02) dư thừa trong khí quyển để chuyển đổi thành nhiên liệu sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Điều này vừa giúp nhân loại có được nguồn năng lượng sạch, bền vững, vừa giúp giảm thiểu khí nhà kính. Ước vọng đó dang dần được hiện thực hóa khi các nhà hóa học thuộc Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (Mỹ) đã tận dụng ánh sáng mặt trời để chuyển đổi hiệu quả co₂. và nước thành nhiên liệu lỏng thông qua quá trình quang hợp nhân tạo. Công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature ngày 1/5/2019 [1].
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23669
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
578.64 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.