Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23672
Title: Tổng hợp Graphene từ vỏ cây khuynh diệp
Authors: Lê, Tiến Khoa
Keywords: Tổng hợp Graphene từ vỏ cây khuynh diệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 10 .- Tr.61-64
Abstract: Trong một thời gian dài, nhiều nghiên cứu đã được đầu tư triển khai nhằm tìm ra các phương pháp tổng hợp graphene mới vừa có chi phí thấp, vừa thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, đa phần các nghiên cứu này đều cho hiệu suất chuyển hóa thấp, graphene điều chế không có độ bền cao trong dung môi phân tán. Chính vì vậy, gần đây, nhóm nghiên cứu của GS Vishnu Shanker (Khoa Hóa học, Học viện Kỹ thuật quốc gia Warangal, Ấn Độ) đã đề nghị một phương pháp mới nhằm tổng hợp graphe hòa tan: tận dụng các hợp chất polyphenol lấy từ vỏ cây khuynh diệp làm tác nhân khử graphene oxide thành graphene. Nghiên cứu này đã gây một sự chú ý lớn trong cộng đồng các nhà khoa học trên thế giới, khẳng định hướng sử dụng các chất khử có nguồn gốc tự nhiên trong tổng hợp graphene hòa tan cần tiếp tục được nghiên cứu sâu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23672
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
870.05 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.