Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23684
Title: Sáng tác song ngữ Pháp - Hán của Nguyễn Trọng Hiệp: Hiện tượng độc đáo trong văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX
Authors: Nguyễn, Công Lý
Keywords: Song ngữ Pháp - Hán
Nguyễn Trọng Hiệp
Văn học Việt Nam
Cuối thế kỷ XIX
Hiện tượng độc đáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 8 .- Tr.45-56
Abstract: Bài viết: Giới thiệu chung; Vài nét về tác giả; Hoàn cảnh sáng tác và diện mạo tập Tây tra thi thảo; Tập thơ song ngữ Pháp - Hán: Đại Pháp quốc Ba Lê đô thành tập vịnh; Kết luận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23684
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.