Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23688
Nhan đề: Hiện trạng phát sinh và quản lý một số chất thải điện tử tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Tác giả: Dương, Văn Ni
Nguyễn, Ngọc Thủy Thanh
Lê, Thanh Tùng
Từ khoá: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Năm xuất bản: thá-2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Hiện nay các thành phần trong các thiết bị điện tử luôn không được chú trọng, các linh kiện các thiết bị điện tử khi thải ra ngoài môi trường sẽ trở thành rác thải nguy hại, vấn đề về rác thải điện tử này được nghiên cứu và đi vào khảo sát vào tháng 8/2019 đến tháng 12/2019, kháo sst về việc thải bỏ các thiết bị của hộ dân, ý thức trong việc nhận biết các thiết bị điện tử và việc quản lí các thiết bị đã qua sử dụng của các nhà sản xuất. kết quả đạt được là nắm bắt được lượng rác thải do các hộ dân thải ra, số lượng rác thải được thải ra ngaoif môi trường, hầu như chưa có chính sách cụ thể nào trong việc thu hồi và xử lí các rác thải điện tử.
Mô tả: 75 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23688
Bộ sưu tập: Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.