Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23689
Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite polỵaniline ứng dụng cho cảm biến sinh học
Authors: Chu, Văn Tuấn
Nguyễn, Trọng Nghĩa
Hoàng, Văn Hán
Chu, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Khắc Thông
Hoàng, Thị Hiến
Trần, Trung
Keywords: Cảm biến sinh học
Điện hóa
Nanocompostitc
Polyaniline
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 03 .- Tr.63-66
Abstract: Vật liệu nanocomposite gồm 3 thành phần polyaniline (PANi), ống carbon nanotubes (MYVCNTs) và MnO₂ đã được tổng hợp trực tiếp trên vi điện cực Pt được chế tạo bằng phương pháp điện hóa. Kết quả phân tích cấu trúc bề mặt bằng kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM) cho thấy đã có sự lấp đầy của MnO₂. Cấu trúc thành phần hóa học, các đặc trưng liên kết của vật liệu nanocomposite được nghiên cứu bằng phổ hấp thụ hồng ngoại truyền qua (FT-IR), phổ hấp thụ tử ngoại (UV-Vis). Các kết quả thu được cho thấy, vật liệu nanocomposite PANi/MWCNTs/ MnO₂ có độ dẫn cao hơn khi không có MnO₂, phù họp cho ứng dụng trong cảm biến sinh học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23689
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.