Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23693
Title: Sự phát triển của các cơ sở kinh tế phi nông nghiệp trước và sau giải phóng mặt bằng ở các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh
Authors: Phạm, Tuấn Hòa
Keywords: Sự phát triển
Các cơ sở kinh tế phi nông nghiệp
Trước và sau giải phóng mặt bằng
Ở các khu công nghiệp
Ở tỉnh Bắc Ninh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.41-43
Abstract: Bắc Ninh hiện có 16 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 6.397,08 ha. Trong đó, 10 KCN đã đi vào hoạt động, 6 KCN đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh đã và đang phát triển, dần hình thành một tỉnh công nghiệp đi đầu trong cả nước. Sự phát triển sau quá trình giải phóng mặt bằng ấy cũng làm biến đổi cơ cấu ngành nghề, đặc biệt là sự phát triển của các cơ sở kinh tế phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để làm rõ sự tác động đó, trên cơ sở nghiên cứu, thu thập số liệu thứ cấp qua các năm, tác giả trình bày sự phát triển của các cơ sở kinh tế phi nông nghiệp trước và sau quá trình giải phóng mặt bằng các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ngành nghề, hoạt động kinh tế khác cũng không hề phát triển cho tới khi các KCN và các cụm công nghiệp hình thành và phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23693
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
612.83 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.