Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23694
Title: Nâng cao chất lượng thực tập cơ sở cho sinh viên ngành kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Authors: Võ, Thúy Hằng
Keywords: Nâng cao chất lượng
Thực tập cơ sở cho sinh viên
Ngành kinh tế
Tại Trường Đại học Kinh tế
Nghệ An
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.44-46
Abstract: Thực tập tốt nghiệp là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên ở các trường chuyên nghiệp nói chung và các trường đại học cao đẳng khối ngành kinh tế nói riêng, giúp sinh viên cũng cố và bổ sung những kiến thức lý thuyết đã học trên lớp, nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề trong thực tế, xây dựng mối quan hệ khắng khít giữa nhà trường và các doanh nghiệp trên địa bàn theo phương châm "Đào tạo những gì xã hội cần". Bồi dưỡng cho sinh viên lòng yêu nghề, năng lực công tác thực tế để họ nhạy bén và năng động hơn trong quá trình công tác thực tế sau này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23694
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
577.49 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.