Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23701
Title: Công nhận: Thành tố quan trọng của cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia
Authors: Vũ, Xuân Thủy
Keywords: Thành tố quan trọng
Cơ sở hạ tầng
Chất lượng quốc gia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .- Tr.17-18
Abstract: Trong Thông điệp Ngày công nhận thế giới năm nay (9/6/2019), Chủ tịch IAF và ILAC đã nêu rõ “Công nhận cùng với các cơ sở hạ tầng chất lượng khác như tiêu chuẩn, đo lường và đánh giá sự phù hợp giúp cung cấp những cách thức được chấp nhận rộng rãi, giúp tạo thêm giá trị cho chuỗi cung ứng. Các cách thức đó đem lại sự tin cậy, đảm bảo cho sản phẩm và dịch vụ trên thị trường”. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến khía cạnh công nhận là một thành tố quan trọng của cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI - National Quality Infrastructure). Từ đó đề xuất hướng phát triển hoạt động công nhận tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23701
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.