Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23704
Title: Phát triển thương hiệu Hồ tiêu Chư Sê
Authors: Nguyễn, Trường Sơn
Lê, Thị Minh Hằng
Keywords: Phát triển thương hiệu
Hồ tiêu Chư Sê
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.57-59
Abstract: Thương hiệu “Hồ tiêu Chư Sê” là thương hiệu đầu tiên của hồ tiêu Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay ảnh hưởng của thương hiệu này trong thương mại còn khá mờ nhạt. Bài viết nhằm bước đầu phân tích, nhận định về giá trị của thương hiệu hồ tiêu Chư Sê qua các dữ liệu tổng hợp từ các doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu hồ tiêu, kết quả điều tra xã hội học từ các hồ tiêu dùng hồ tiêu tại miền Trung và Tây Nguyên, từ đó đề xuất một số hàm ý giải pháp nhằm tăng cường mức độ nhận biết và tăng cường giá trị thương hiệu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23704
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
722.16 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.