Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23705
Nhan đề: Phát triển đại học đẳng cấp Quốc tế: Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam
Tác giả: Mai, Ngọc Anh
Đỗ, Thị Hải Hà
Nguyễn, Đăng Núi
Từ khoá: Phát triển đại học đẳng cấp Quốc tế
Kinh nghiệm của Trung Quốc
Khuyến nghị đối với Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .- Tr.23-26
Tóm tắt: Trong mội thời gian dài, dựa trên các chính sách tổng thể của quốc gia về nhân lực, cùng với việc tập trung đầu tư toàn diện cho các trường đại học, Trung Quốc đã xây dựng thành công các đại học đẳng cấp quốc tế cùng nhiều chương trình đào tạo có uy tín. Từ kinh nghiệm của Trung Quốc, các tác giả cho rằng, việc triển khai lộ trình xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế nói riêng, nâng tầm vị thế cho các trường đại học của Việt Nam nói chung cần được quan tâm và triển khai bài bản trong thời gian tới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23705
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.