Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23712
Title: Nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa - nhìn từ lý thuyết hiện sinh
Authors: Cao, Thị Hồng
Keywords: Nghiên cứu văn học
Phê bình văn học
Xu hướng toàn cầu hóa
Lý thuyết hiện sinh
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 8 .- Tr.57-69
Abstract: Bài viết: Không phải ngẫu nhiên, chủ nghĩa hiện sinh khi vừa mới ra đời đã nhanh chóng lan tỏa rộng khắp các quốc gia trên toàn thế giới; Ở Việt Nam, chủ nghĩa hiện sinh đã du nhập vào miền Nam từ thập niên 50 của thế kỷ XX và tác động sâu sắc đến đời sống văn học; Không phải đến hiện nay vấn đề nghiên cứu triết học hiện sinh và việc ứng dụng triết học này vào hoạt động nghiên cứu-phê bình văn học mới được nói đến mà ngay từ những năm năm mươi nó đã được du nhập miền Nam và trở thành một học thuyết có ảnh hưởng rất lớn trong các đô thị miền Nam đặc biệt là ở tầng lớp trí thức.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23712
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.66 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.