Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23713
Title: Tổng Công ty Phát điện 1 sản lượng điện phát vượt kế hoạch
Authors: Phan, Thanh Dũng
Keywords: Tổng công ty phát điện 1
Sản lượng điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.18-19
Abstract: Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) cho biết: lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, các nhà máy thủy điện đã phát vượt 578 triệu kWh so với kế hoạch. Các tổ máy nhiệt điện khả dụng vận hành ổn định và được huy động liên tục ở mức công suất định mức, với sản lượng điện sản xuất đều vượt so với kế hoạch.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23713
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.