Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23714
Title: Dấu ấn hậu hiện đại trong truyện cũ viết lại ở Việt Nam sau 1986
Authors: Bùi, Thanh Truyền
Keywords: Hậu hiện đại
Văn học Việt Nam
Sau 1986
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu văn học;Số 8 .- Tr.70-83
Abstract: Bài viết: Định danh và đặc trưng thể loại; Đối thoại, khước từ đại tự sự; Đời thường hóa, khiếm khuyết hóa nhân vật; Siêu hư cấu và động hình mới của tiếp nhận văn học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23714
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.21 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.